Kočky v nouzi na Jesenicku, z.s.

Vápenná
Jeseník
Olomoucký kraj
Vápenná 435, 79064 Vápenná
777192478
Kočky
Útulky
Útulek využívá krmící program KasPro
Úzce spolupracující útulek
Útulek využívá kastrační program KasPro