Pro občany

Dá se předpokládat, že největší klientelou útulků budou běžní občané, majitelé psů a koček - tedy domácích mazlíčků, ať už z důvodu, že si chtějí nějaké zvíře osvojit nebo hledají řešení pro nějaký problém. Někdy je težké vyznat se ve všech útulcích a dočaskách, zvlášť když ani google často neumí najít vše a velmi často s neaktuálními informacemi. Naším snem je podat co nejucelenější přehled o českých útulcích, aby si každý mohl vybrat takový, se kterým naváže kontakt a ideálně dlouhodobější spolupráci, a ted aby vyhovoval po praktické stránce - vzdáleností, zázemím, otvíracími hodinami, zaměřením, možnostmi a celým seznamem dalších kritérií. Pokud zde člověk najde takový útulek, jaký hledá, tak databáze splnila své poslání.

Pro útulky

Pro každý útulek by mělo být dobře, že bude lehce dohledatelný a to především v databázi, která je aktuální, přehledná, napojena na spolupracující subjekty atd. Nicméně občasnou snahu přesvědčit nás o tom, že naší databázi ani spolupráci útulkáři a dočaskáři nepotřebují, považujeme za velmi nešťastnou. Byli bychom mnohem raději, aby každý v naší snaze viděl přínos a benefity spíš, než se tvářit, že někoho obtěžujeme tím, že se snažíme zajistit kočkám lepší podmínky k životu.

Věříme, že naše snahy poskytnout útulkům místo, kde mohou být jednoduše dohledatelné a spolehlivě tříděné dle krajů, okresů, měst a další škály filtrování, je něco, co zaslouží uznání a podporu i ze strany ostatních spolků. Ostatně neděláme to pro sebe.

Pro obce

V případě, že se rozhodnete spolupracovat s naším kastračním programem, chtěli bychom být mentory proto, aby byla navázána učinná a dlouhodobá psolupráce mezi obcemi a lidmi, kteří se kočkám věnují v terénu. Z naší dlouhodobé praxe si uvědomujeme, že je zde obrosvská propast mezi úředníky a spolky, kterou se nám snad podaří zacelit novým způsobem komunikace a vzniklé spolupráce snad povedou ke zlepšení přístupu ke zvířatům. Ze zpětné vazby některých útulků je patrná zlepšující se situace a již fungující spolupráce nás naplňují optimismem a měly by být příkladem pro ostatní.

Pro firmy

Vzhledem k tomu, že na této databázi očekáváme poměrně velkou návštěvnost, mohl by být tento prostor zajímavý pro firmy v podobě nejrůznějších spoluprácí a partnerství. Více informací najdete zde.


Pokračovat na: Podpořit