Chcete pomoci více?

Děkujeme, že pomáháte! Většina našeho fungování je financována z dobrovolných darů soukromých osob nebo spřízněných firem a značek, takže jako neziskový sektor jsme odkázaní na podporu těch, kteří s filozofií naší práce rezonují. Bohužel prevence a edukace společnosti nemá zorvna na růžích ustláno, takže fundraising kastračního programu je mnohem těžší a složitější, než cashflow, který spolkům přinášejí dojemné příběhy opuštěných koček a psů. Proto si ceníme všech, kteří nás podporují a doufáme, že naší práci bude oceňovat stále více lidí. Přidáte se? 

Podpořte kastrace

 

Letáky

 

Podpořte KasPro

 

Trvalák pro kočku

 

Pomoc ztraceným případům

 

Kastrace kolonií

 


Podepište výzvu

Jak by se vám líbil svět, ve kterém by se každý obecní úřad staral o zvířata ve svém katastru a vítal by vás pokaždé, když byste mu s touto agendou pomáhali? Že je to krásná, ale utopistická myšlenka? A co kdyby úřadům takovou povinnost nařizovala legislativa? Moment, ale legislativa již určitou povinnost definuje. Co tedy tvoří prostor mezi zákonnou povinností a (ne)konáním úředníků? Je to hlas a poptávka občanů.

Ačkoli to možná zní přísně, tak to, že obce často nekonají, co jim zákone přikazuje a to se děje jen díky tomu, že slušným lidem je to jedno. Naše zkušenost je taková, že když občané volají po nějaké změně, většinou jim úředníci naslouchají. Bohužel v opačném případě často jako výmluvu použijí právě to, že jejich občané o toto téma nemají zájem a proto ani úřad ho řešit nemusí.

Toutu výzvou, směřovanou městským a obecním úřadům, se snažíme úředníkům a politikům ukázat, že má společnost stále větší zájem o to, aby byla v rámci obcí naplňována zákonná povinnost postarat se o toulavá zvířata, edukovat své občany a zamezit utrpení na zvířatech páchaným.

Prosíme, podepište naši výzvu a společně ukažme, že nám přístup měst a obcí není lhostejný. Pokud nás bude dost, máme velkou naději na změnu, která je pro zlepšení přístupu ke zvířatům (v našem případě především koček) nezbytná.

Požadujeme, aby obecní úřady naplňovaly svoji zákonnou povinnost a staraly se o zvířata na katastru obce, včetně edukace občanů a prevence utrpení (včetně kastrací).

Jméno

Příjmení

Uvěďte adresu trvalého bydliště:

Kraj

Okres

Obec

E-mail

Telefon

Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím pole dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů v rámci nařízení GDPR.Informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našich pravidlech ochrany osobních údajů

Objednat letáky

Pokud se vám zdá problematika toulavých koček jako boj s větrnými mlýny, pak je třeba položit si otázku, z jakého důvodu jsou pro občany problém. Společným jmenovatelem jsou chybějící informace. Nelze se tedy divit, že lidé informace nemají, když jim je nikdo neposkytl. A to právě můžete změnit!

Ačkoli jsou letáčky archaickým propagačním nástrojem, tak v rámci osvěty toulavých koček jsou stále dostatečně účinné, protože část naší cílové skupiny nevyužívá celý potenciál internetu. Proto se snažíme dostat letáčky k co nejvíce lidem, neboť na relativně malém prostoru nabízejí poměrně velký potenciál dopravit informace k relevantnímu cíli. Naší snahou je dostat letáčky k co největšímu počtu lidí a budeme vděční, pokud nám s tím pomůžete. 


Sdílet na Facebooku

sdílet