Vítáme vás na Databázi útulků, která vznikla jako reakce na neucelený a neaktuální stav již existujících databází, které spíše nefungují, než fungují. Najít nějaký kompaktní přehled o fungujících útulcích, dočaskách či azylech, doplněný o kontakty, je ve zdejších podmínkách utopistická představa. Byli jsme tedy nuceni si vybudovat databázi vlastní a protože potřebujeme sami s útulky komunikovat, můžeme ručit za to, ze bude aktuální. 

Databáze má mimo jiné za cíl, ve spolupráci s kastračním programem, obcemi, veterináři a občany, vytvořit síť útulků, které by se chtěli společně podílet na komplexní změně paradigmatu problematiky toulavých koček. Útulky, které se rozhodnou spolupracovat s kastračním programem, budou zařazeni do užší skupiny, která bude čerpat řadu výhod, které spolupráce přináší. Databáze bude fungovat i nezávisle na kastrační tématice a bude k dispozici všem, kdo na ni zavítají.

Pokračovat na: Jak to funguje