Stavba webu nebyla jednoduchá časově ani finančně, o provozu nemluvě. Kastrační program i provoz databází financujeme z benefičních akcí či dobrovolných darů přispěvatelů a firem. A právě spolupráci s nejrůznějšími firmami je tato kapitola věnovaná. A protože je to kapitola velmi důležitá, věnovali jsme jí dostatečný prostor.

O partnerství

Stará známá pravda říká, že v jednotě je síla nebo že víc hlav víc ví. Ani my si neklademe za cíl zachránit celý svět sami, ale určitě se pokusíme udělat co nejvíc a to s pomocí jednotlivců nebo celých skupin lidí, spolků či společností. Jak už bylo napsáno jinde, jednotlivec toho zvládne udělat míň, než promyšlená spolupráce. Proto i my přemýšlíme o naší činnosti jako o něčem, co může mnohem lépe prosperovat, když za ní bude stát celá armáda aktivních lidí, kteří se umí nadchnout pro společnou věc. Zároveň však nejsme organizací, která jen natahuje ruku, ale také něco nabízí. 

Společenská odpovědnost

Společenská (občanská, ekologická) zodpovědnost je novodobý termín, který je známý především z korporátní politiky velkých firem. Je to v podstatě program, kterým se společnosti snaží svým klientům, ale i nejrůznějším orgánům, ukázat, že svým podnikáním zohledňují i určitou etickou, ekologickou nebo dobročinnou stránku a nezřídka toto poselství delegují i mezi své zaměstnance. Taková společnost pak může pozitivně edukovat a motivovat nemalou skupinu lidí k určité zájmové nebo benefiční aktivitě, kterou jednak tvoří nějaké dobro, ale především se společnými silami podílejí na lepším světě.

Taková zodpovědnost má několik parametrů, dle kterých se s ní dá pracovat. Určité sféry ji musí plnit povinně vzhledem ke svému zaměření, jiné to dělají účelově, aby měly lepší svědomí a vypadaly lépe v očích klientů a partnerů, zatímco jinde jde jde o principiální náplň konkrétních firem. Naopak některé vizionářské společnosti berou otázku společenské odpovědnosti jako nezbytný parametr pro výběr dalších partnerů pro svou činnost. Například někteří investiční poradci doporučují svým klientům jen takové společnosti a fondy, které mají společenskou odpovědnost již dávno vyřešenou a díky ní se stávají prestižnější. Funguje to podobně jako eko / bio / certifikáty, které svými přídomky umožňují zákazníkovi lépe se orientovat. Paradoxem je, že společenská odpovědnost pochází zrovna z korporátů. A možná že právě proto, že korporáty jsou nuceny tyhle etické souvislosti řešit jako první, jelikož tlak kontrolních orgánů je tak velký, že mají toto téma ošetřené dříve, než menší společnosti. 

My přicházíme s myšlenkou, že určitou společenskou etickou odpovědnost by měl pěstovat každý, neboť každý může přiložit ruku k dílu na cestě za lepším světem. A jsme to právě my, kdo přichází s vizí, že i malé firmy a podnikatelé by už dnes měli dobrovolně pracovat na tom, co bude povinné třeba až za několik let a být tak napřed před konkurencí a nebo ve větším souladu s vlastním svědomím. Stejně tak, jak podnikatel může být v nevýhodě, protože nebuduje online marketing, úplně stejně mu může ujíždět vlak proto, že nezačal budovat společenskou odpovědnost zavčasu a nechal si tak utéct cenné PR nebo řadu nabídek spolupráce.

Tvrdíme, že většinu podnikatelů nestojí téměř nic darovat nějakou tu korunu, kterou si mohou odepsat z daní, či darovat nějaký zajímavý produkt do benefiční aukce. Teprve nedávno jsme začali představovat první partnery s náležitě odprezentovaným popiskem a feedback je až překvapivě dobrý. Každý se může zapojit do nějaké činnosti nebo spolupráce a pokud to nebude zrovna ten náš projekt, může to být jiný a neméně důležitý nebo užitečný. Svým zájmem, podporou a tím, že jste ve smyslu tohoto tématu vidět, vám přínáší spoustu benefitů - ať je to dobrý pocit, nový okruh zákazníků, u kterých nyní splňujete etický parametr, nebo zcela nová zákaznická skupina, které můžete být představeni díky svému produktu / službě, ale pravděpodobně byste s k ní nikdy nedostali, neboť jsou vaše společné zájmy velmi vzdálené.

Začínající statistika ukazuje nemalý zájem dárců a firem o takovou spolupráci a též přínos pro všechny zúčastněné strany vypadá velmi slibně. A nejlepší na tom je, že je to přínos pro zvířata, jejichž hlasem k vám teď promlouváme.

Co jako partner dostanete?

Obecně záleží na tom, jakým partnerem máte zájem být. Na každý finanční dar samozřejmě získáte (na požádání) potvrzení, které slouží jako doklad do účetnictví. Dále vám rádi dáme do partnerské sekce logo s proklikem na vaše stránky a řádně naši spolupráci (vaši podporu) odpromujeme, což vy si pak můžete dát do portfolia či sdílet na sociálních sítích. 


Pokud máte zájem využít reklamích slotů na bocích stránky, dejte nám vědět.